2015-03-05 12:12:44

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA เปิดบ้านเชิญท่านเข้าร่วมล้อมวงคุยกัน “ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม”

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA

เปิดบ้านเชิญท่านเข้าร่วมล้อมวงคุยกัน

 

“ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม

 

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

คุณเคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่

  • ต้องยอมให้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ทำธุรกรรมผ่าน
  • กดปุ่มอื่นไม่ได้ นอกจาก “I Agree” เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์
  • สงสัยเหลือเกิน เอาข้อมูลเราไปทำไม ?  ไม่ใช่เซเลบแล้วข้อมูลคนธรรมดาอย่างเรามีค่าหรือ ??

 

09.30 - 10.00 น.    ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.    ล้อมวงคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสายกฎหมายและสายผู้ประกอบการ “ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม”

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือ

สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด