2015-03-17 10:20:17

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ MPA เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ “High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem Its Impact on Youth in the Digital Age ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ MPA

เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem Its Impact on Youth in the Digital Age

ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

คุ้นกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่

 • อ่านข่าวบนเว็บ แต่มี Pop Up โฆษณาทั้งภาพวาบหวิว ชวนเล่นพนันออนไลน์
 • เข้าเว็บแปลภาษา แต่มีโฆษณาเว็บหาคู่ ออกเดท หรือจัดหาเจ้าสาวต่างชาติ
 • เข้าเว็บอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีโฆษณาขายยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
 • โฆษณาโปรแกรมซอฟแวร์ป้องกันไวรัส แต่กดโหลดปุ๊บ ติดไวรัสซะงั้น!!!
  แล้วลูกหลานเยาวชนไทยของเราจะเติบโตอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ในยุคดิจิทัล???

ร่วมพูดคุยและหาแนวทางในการป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับ

 • Dr. Paul Watters Professor จาก Massey University ประเทศ New Zealand
 • ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก
 • คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ดำเนินรายการโดย

 • คุณอุมาศิริ ทาร่อน รองผู้อำนวยการ Motion Picture Association Thailand (MPA)

09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 - 10.30 น.     Presentation by Dr. Paul Watters
10.30 - 12.00 น.     ล้อมวงคุย “High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem Its Impact on Youth in the Digital Age ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี) บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”


 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

แผนที่สถานที่จัดงาน

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด