ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวบรวม หนังสือ วารสาร บทความ ความรู้ต่าง ๆ ทั้งแบบฉบับย่อและฉบับเต็ม โดยจะเป็นการให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด และเนื่องจากเป็นการค้นคว้าทางออนไลน์ทำให้สามารถสืบค้นได้ทั่วโลก ทั้งนี้ ฐานข้อมูลบางฐานจะมีค่าใช้จ่ายในการบอกรับการเป็นสมาชิก แต่บางฐานก็สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 

โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ในส่วนของศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการรวบรวมบางฐานข้อมูลที่ให้บริการฟรี เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงต่อไป

รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์
United States Patent and Trademark Office

United States Patent and Trademark Office

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลด้านสิทธิบัตร การจดทะเบียนการค้า เครื่องหมายการค้า

Attorney-General's Chambers, Singapore

Attorney-General's Chambers, Singapore

ฐานข้อมูลรวบรวมกฎหมายใหม่ของสิงคโปร์โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์ ประกอบด้วย 

- การค้นหากฎหมายใหม่

- การค้นหาแบบละเอียด

- การค้นหาตามดัชนี

The International Relations and Security Network (ISN)

The International Relations and Security Network (ISN)

ISN ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดสำหรับผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน/นักศึกษาที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย

Singapore Law Watch

Singapore Law Watch

Singapore Law Watch หรือ SLW เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวสารด้านกฎหมายฟรีทุกวัน เพื่อชุมชนกฎหมายทั้งในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยมีการให้บริการทางสมาร์ทโฟนและอีเมล ทำให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากข่าวรายวันแล้ว SLW ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ตัวบทกฎหมาย คำพิพากษา อัพเดทกิจกรรม เช่น งานสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของ Law Society of Singapore, Singapore Academy of Law เป็นต้น

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด