• รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
  2016-12-21 12:32:22

  รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

  เมื่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไม่มี Single Gateway แล้วกฎหมายนี้แก้ไขอะไร

 • ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน
  2016-09-27 10:46:28

  ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน

  หน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและรับฟังคับคั่ง ETDA ยัน พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ไปปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 • เห็นพ้องสร้างทีม ตั้งรับภัยไซเบอร์-ร่วมแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กร ระงับเหตุก่อนลุกลาม
  2016-09-27 10:42:01

  เห็นพ้องสร้างทีม ตั้งรับภัยไซเบอร์-ร่วมแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กร ระงับเหตุก่อนลุกลาม

  ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความตระหนักในหน่วยงานถึงการมีทีมงานด้าน Cybersecurity เพื่อตั้งรับภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

 • ยักษ์ใหญ่ชี้ Cybersecurity & Privacy ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ คนใช้ต้องตระหนักรู้
  2016-06-06 16:10:50

  ยักษ์ใหญ่ชี้ Cybersecurity & Privacy ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ คนใช้ต้องตระหนักรู้

  ย้ำการเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่ดิจิทัล เป็นความท้าทายที่จะต้องพร้อมต่อสู้กับความเสี่ยง

 • หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล
  2016-06-06 15:54:45

  หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

  การไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน ส่งผลอย่างมากต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ในมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง

 • เวที ETDA ชูประเด็น ความคิดสร้างสรรค์สำคัญ ต้องร่วมมือกันคุ้มครอง
  2016-04-20 11:23:52

  เวที ETDA ชูประเด็น ความคิดสร้างสรรค์สำคัญ ต้องร่วมมือกันคุ้มครอง

  เครือข่ายรัฐ-เอกชน ร่วมเปิดใจ หาทางแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมแชร์แนวคิด Operation Creative

 • “โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ดาบสองคมในองค์กร ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์
  2016-03-17 09:40:39

  “โซเชียลเน็ตเวิร์ก” ดาบสองคมในองค์กร ใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์

  ชี้ต้องมีมารยาทในการใช้ เคารพต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และตัวเอง

 • ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ไทย ต้องการคู่มือมาตรฐาน สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล
  2016-01-25 17:28:09

  ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ไทย ต้องการคู่มือมาตรฐาน สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

  ทุกฝ่ายยินดีที่จะมีคู่มือ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย

 • งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ASIANSIL 5th Biennial Conference 2015
  2015-11-30 10:53:48

  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ASIANSIL 5th Biennial Conference 2015

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) จัดการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Biennial Conference of the AsianSIL 2015)

 • หลายภาคส่วนหนุนเวที CTF ประลองแข่งขัน-ดันสู่มือโปรด้าน Cybersecurity
  2015-10-02 16:11:38

  หลายภาคส่วนหนุนเวที CTF ประลองแข่งขัน-ดันสู่มือโปรด้าน Cybersecurity

  ชี้ต้องสร้าง Awareness ด้าน Security เพิ่มขึ้น พร้อมยกระดับหลักสูตรมือโปรสาขานี้ให้เพียงพอ

 • ETDA ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมพร้อม
  2015-09-17 13:56:50

  ETDA ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมพร้อม

  IT Governance คือสิ่งสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องตระหนัก วางแนวทางรองรับ และนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

 • รัฐ-เอกชน เร่งจัดทำมาตรฐาน เพื่อพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก
  2015-09-10 16:58:57

  รัฐ-เอกชน เร่งจัดทำมาตรฐาน เพื่อพร้อมแข่งขันบนเวทีโลก

  ไทยจำเป็นต้องมี Soft Infrastructure ด้านมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน

 • ETDA เปิดพื้นที่แชร์เรื่อง Drone รับกฎใหม่ที่เพิ่งประกาศ
  2015-09-04 14:47:57

  ETDA เปิดพื้นที่แชร์เรื่อง Drone รับกฎใหม่ที่เพิ่งประกาศ

  ผู้ใช้ฝ่ายทหารย้ำ บินใต้กฎกติกาเคร่งครัด สื่อกระแสหลักรับประกาศฯ นี้ได้แต่กังวลกับผู้ใช้อื่น เช่นเดียวกับนักกฎหมาย

 • ETDA เปิดเวทีวิพากษ์ กม.ลิขสิทธิ์ อะไรแชร์ได้ แชร์ไม่ได้
  2015-09-04 14:26:51

  ETDA เปิดเวทีวิพากษ์ กม.ลิขสิทธิ์ อะไรแชร์ได้ แชร์ไม่ได้

  ผู้เชี่ยวชาญชี้ แชร์ได้ ไม่ผิด ถ้าใช้ส่วนตัว อ้างอิงที่มา ไม่แสวงหากำไร

 • ETDA ร่วมหนุนการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่
  2015-08-13 10:20:54

  ETDA ร่วมหนุนการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างสังคมดิจิทัลที่น่าอยู่

  ETDA สำรวจพบคนไทยใช้เน็ตเพิ่มเป็นกว่า 1 ใน 3 ของวัน ยิ่งใช้เยอะ “Netiquette” หรือมารยาทในสังคมออนไลน์ก็ยิ่งสำคัญ ไม่ต่างจากมารยาทในสังคมจริง

 • ใช้ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย เพิ่มโอกาสคนไม่รู้ภาษาอังกฤษสู่โลกออนไลน์
  2015-08-06 09:25:25

  ใช้ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย เพิ่มโอกาสคนไม่รู้ภาษาอังกฤษสู่โลกออนไลน์

  Localization โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตภาษาท้องถิ่น ดันคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษสู่โลกไซเบอร์ได้ง่ายขึ้น สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ฉุดเศรษฐกิจของประเทศโตได้อีก

 • เสียงของ Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตได้
  2015-08-05 18:04:00

  เสียงของ Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตได้

  ETDA เปิดเวที เจาะลึก ICANN ผู้บริหารจัดการโดเมนและอินเทอร์เน็ต รับ Big Change เปลี่ยนมือผู้ดูแลจากสหรัฐฯ สู่โลก ดันภาคีเครือข่าย Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตโลก

 • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล คนต้องพร้อม วิธีต้องใช่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
  2015-07-17 17:05:19

  ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล คนต้องพร้อม วิธีต้องใช่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ

  ETDA เชิญผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในคดี ทำอย่างไรให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในชั้นศาล

 • Check ก่อน Share… ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย
  2015-07-10 17:08:49

  Check ก่อน Share… ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย

  วงเสวนา "Check ก่อน Share: ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียฯ” โดย ETDA และ ThaiCERT แนะตรวจข้อมูลก่อนแชร์ใน Social Network เตือนให้ระวังการหมิ่นประมาท หากข้อความนั้นสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น

 • ส่องตัวแปรสำคัญในโอกาสการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล
  2015-07-02 13:29:27

  ส่องตัวแปรสำคัญในโอกาสการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการนำประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

 • ETDA คลายปมปัญหาซื้อขายออนไลน์ หวังดันกราฟอีคอมเมิร์ซไทยพุ่งทะยาน
  2015-06-25 04:15:35

  ETDA คลายปมปัญหาซื้อขายออนไลน์ หวังดันกราฟอีคอมเมิร์ซไทยพุ่งทะยาน

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ICT Law Center ร่วมกับสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่ง ETDA เชิญพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาพูดคุยในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกความคิด วิธีรับมือกับปัญหาธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย สู่ความเป็นสังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย” ซึ่งเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่ต้องเผชิญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งวิธีการแก้ไขที่ผ่านมา

 • อาชญากรรมไซเบอร์พุ่ง ไทยเสี่ยงสูงเป็นฐานโจมตีที่อื่น ชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมรับมือ
  2015-06-23 14:47:39

  อาชญากรรมไซเบอร์พุ่ง ไทยเสี่ยงสูงเป็นฐานโจมตีที่อื่น ชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมรับมือ

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ INTERPOL Thailand และ ThaiCERT ถกประเด็น “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศ” (Cyber Crime and International Cooperation)

 • ETDA ร่วมชี้ช่อง ใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ถูกต้อง
  2015-06-10 09:56:11

  ETDA ร่วมชี้ช่อง ใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ถูกต้อง

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 สพธอ. หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) และ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ระดมผู้เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานลิขสิทธิ์ และนักวิชาการด้านกฎหมาย เปิดเวทีหาคำตอบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอย่างถูกต้อง กับหัวข้อ Fair use: on Copyright “เปิดเพลงในร้านอาหาร, ใช้ภาพจาก Internet, แชร์ link จาก YouTube อย่างไรให้ถูกต้อง

 • ETDA จุดประกายนักเขียนออนไลน์ เขียนได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่ละเมิดเขา
  2015-06-10 09:48:05

  ETDA จุดประกายนักเขียนออนไลน์ เขียนได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่ละเมิดเขา

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สพธอ.หรือ ETDA กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เชิญนักเขียน นักแปล และนักวิชาการด้านกฎหมาย ร่วมถกประเด็น “สร้าง Creative Writer ในยุค Digital Content : ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด” เพื่อส่งเสริมนักเขียนใหม่ให้เข้าสู่วงการน้ำหมึกออนไลน์ โดยรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน ย้ำทุกคนมีอิสระในการเขียน แต่ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่หมิ่นประมาท ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ใช้ Hate Speech ที่สำคัญต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา

 • ETDA และ BSA ห่วงภัยซอฟต์แวร์เถื่อน ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล
  2015-05-22 10:59:22

  ETDA และ BSA ห่วงภัยซอฟต์แวร์เถื่อน ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สพธอ. และ ThaiCERT ร่วมกับ BSA | The Software Alliance เปิดเวทีสนทนา “การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่าย ๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ห่วง! ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ซึ่งอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์เถื่อนสูงมาก แม้ตัวเลขการละเมิดจะลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 • ETDA เกาะติดเทรนด์ภัยไซเบอร์โลก แชร์ประสบการณ์ที่ไปร่วมงาน RSA Conference 2015
  2015-05-15 11:32:00

  ETDA เกาะติดเทรนด์ภัยไซเบอร์โลก แชร์ประสบการณ์ที่ไปร่วมงาน RSA Conference 2015

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดเวทีพูดคุยยามบ่ายกับหัวข้อ “ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด : แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015”

 • สคก. เปิดร่างล่าสุด กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สายโทรคมนาคมและการแพทย์พอใจ ด้านธนาคารยังกังวล ETDA ชี้ต้องมีคู่มือการใช้
  2015-05-15 11:24:12

  สคก. เปิดร่างล่าสุด กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สายโทรคมนาคมและการแพทย์พอใจ ด้านธนาคารยังกังวล ETDA ชี้ต้องมีคู่มือการใช้

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) กางร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับล่าสุด เชิญบรรดา Regulator และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง”

 • ETDA สะท้อนเสียงหลายภาคส่วน สร้าง Cybersecurity ไทยให้พร้อม ก่อนดันนโยบายภูมิภาค
  2015-05-01 10:56:21

  ETDA สะท้อนเสียงหลายภาคส่วน สร้าง Cybersecurity ไทยให้พร้อม ก่อนดันนโยบายภูมิภาค

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) จัดเวทีพูดคุยในหัวข้อ “นโยบายระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” (Regional Cybersecurity Framework and DE Development)

 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-border electronic commerce
  2015-04-10 05:58:23

  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the UN Electronic Communications Convention: a legal tool to promote cross-border electronic commerce

  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ

 • ETDA ถกเข้ม! 4 แนวทางการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนตัว แค่ไหนถึงเป็นธรรม
  2015-03-24 11:43:13

  ETDA ถกเข้ม! 4 แนวทางการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนตัว แค่ไหนถึงเป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดประเด็นเสวนา “ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม” วงเสวนาชี้ไทยยังไม่มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่จะออกมาควรให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคล

 • ETDA จับมือ MPA ชี้ภัยเว็บเถื่อน พบโฆษณาสื่อลามก การพนัน แซงเพื่อนบ้าน
  2015-03-24 11:49:26

  ETDA จับมือ MPA ชี้ภัยเว็บเถื่อน พบโฆษณาสื่อลามก การพนัน แซงเพื่อนบ้าน

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(Motion Picture Association (THAILAND)) หรือ MPA เปิดหัวข้อเสวนา “High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem: Its Impact on the Youth in the Digital Age ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี)บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

 • ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?
  2015-03-24 11:44:47

  ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดประเด็นเสวนา “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน - หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?” ภายหลังการเปิดเผยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา นำมาสู่การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

 • ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ถกประเด็น “ข้อมูลผู้ป่วย” ปิดอะไร? เปิดตอนไหน?
  2015-03-05 05:27:47

  ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ถกประเด็น “ข้อมูลผู้ป่วย” ปิดอะไร? เปิดตอนไหน?

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center และ “เครือข่ายพลเมืองเน็ต” (Thai Netizen Network) ยกประเด็นเรื่องดูแลข้อมูลสุขภาพอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุด วงเสวนาลงความเห็น ข้อมูลทางการแพทย์มีความสำคัญสูงและมีความซับซ้อนต่างจากข้อมูลอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในทางตรงกันข้ามก็ต้องเปิดเพื่อให้แพทย์ทำงานได้ด้วย จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อยกเว้นที่เหมาะสม

 • ETDA ระดมสมอง ทางออกของจรรยาบรรณเจาะช่องโหว่ระบบไอที ผิด ไม่ผิด?
  2015-02-25 09:45:28

  ETDA ระดมสมอง ทางออกของจรรยาบรรณเจาะช่องโหว่ระบบไอที ผิด ไม่ผิด?

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center จับมือ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ชวนกูรูด้านความปลอดภัยไซเบอร์ นักวิชาการ และผู้แทนภาคธุรกิจ ร่วมถกประเด็น “การตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศ ควร/ไม่ควร ผิด หรือ/ไม่ผิด” กูรูไซเบอร์ชี้ทำได้ไม่มีความผิด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการกระทำและเจตนา ด้านภาคธุรกิจชูการตรวจสอบภายในองค์กร อุดช่องโหว่ระบบได้ดี ทุกฝ่ายเห็นพ้องควรมีคนกลางรับเรื่อง

 • ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะระบบ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร”
  2015-02-10 15:12:03

  ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะระบบ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร”

  การจัด Open Forum ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Critical Infrastructure ที่สำคัญของประเทศ เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า หรือระบบการชำระเงินของภาคธนาคาร ถึงความพร้อมในการดูแล Critical Infrastructure ให้มีความปลอดภัย ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้แสดงถึงความพร้อมในการจัดการและรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบให้บริการที่ตนดูแล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ภาคเอกชนเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้การดูแล Critical Infrastructure ของประเทศไทยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

 • ETDA เปิดบ้านถกประเด็น…คนไทยเห็น privacy สำคัญจริงหรือ? ในเมื่อยอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟเพียงแก้วเดียว!
  2015-02-03 16:45:25

  ETDA เปิดบ้านถกประเด็น…คนไทยเห็น privacy สำคัญจริงหรือ? ในเมื่อยอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟเพียงแก้วเดียว!

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center เปิดบ้านพูดคุยในหัวข้อ “‘การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’ เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป…ในวันที่เราได้รับจดหมายโฆษณามากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก…ในวันที่เรายอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียวเสมอ”

 • สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”
  2015-01-30 13:46:48

  สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. โดย ICT Law Center จัดงาน Open Forum: หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 10 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบเมื่อไม่นานมานี้

 • [คลิปและเอกสารประกอบการสัมมนา] Open Forum : ICT Law Center under ETDA ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย
  2015-01-25 11:07:24

  [คลิปและเอกสารประกอบการสัมมนา] Open Forum : ICT Law Center under ETDA ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย

  [เอกสาร] | [คลิป 1/4] | [คลิป 2/4] | [คลิป 3/4] | [คลิป 4/4]

 • ภาพบรรยากาศบูธ ICT Law Center ในงาน “3 Years ETDA Enabling Digital Economy”
  2014-11-27 10:39:30

  ภาพบรรยากาศบูธ ICT Law Center ในงาน “3 Years ETDA Enabling Digital Economy”

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เปิดเวที “3 Years ETDA Enabling Digital Economy” เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี แห่งการดำเนินงาน โดยในงานได้เชิญบุคคลสำคัญระดับประเทศ ผู้นำจากหน่วยงานและอ

 • ETDA เปิดเวที ICT Law Center Forum เจาะ Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร
  2014-09-23 16:00:23

  ETDA เปิดเวที ICT Law Center Forum เจาะ Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center จัดงานเสวนา ICT Law Center Forum : Open Forum for Public ในหัวข้อ “เจาะประเด็น Internet Governance ในเวทีโลก เขาว่ากันอย่างไร ย้อนดูประเทศไทย

 • ICT Law Center เปิดโลก e-Contract ถกทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจ
  2014-11-11 04:29:47

  ICT Law Center เปิดโลก e-Contract ถกทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้มั่นใจ

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center จัดงานเสวนา ICT Law Center Forum : Open Forum for Public ในหัวข้อ “Online Consumer Protection on e-Contract” (ก่อน Click คิดก่อ

 • ระวังภัย มัลแวร์ใน Android (แจ้ง.apk, รับทราบ.apk) แพร่กระจายด้วยการส่ง SMS
  2014-09-10 11:54:06

  ระวังภัย มัลแวร์ใน Android (แจ้ง.apk, รับทราบ.apk) แพร่กระจายด้วยการส่ง SMS

  วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งข้อมูลอีกครั้ง ถึงการเปลี่ยนลิงก์ที่ใช้เผยแพร่ไฟล์มัลแวร์ (แจ้ง.apk) มาเป็น http://goo.gl/lNFLXN อย่างไรก็ตามจากการประสานงานแก้ไขปัญหาและตรวจสอบล่าสุดพบว่าลิงก์ดังกล่าวถูกปิดกั้นการเข้าถึงแล้ว รวมถึงในวันนี้ทาง บร

 • ETDA ยกระดับมาตรฐานการใช้หลักฐานดิจิทัลในศาลไทย พร้อมบริการศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์เต็มรูปแบบปลายปีนี้
  2014-07-30 20:57:37

  ETDA ยกระดับมาตรฐานการใช้หลักฐานดิจิทัลในศาลไทย พร้อมบริการศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์เต็มรูปแบบปลายปีนี้

  วันนี้ (17 มิถุนายน 2557) ETDA จัดงานสัมมนา Cybersecurity ในหัวข้อ “Digital evidence: Practices, standards, and court admissibility” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บริการ และมาตรฐานประเทศไทยกับการนำพยานหลักฐานดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

 • ETDA ร่วมเวทีสัมมนา Turn Back Crime Public Awareness กับ INTERPOL Thailand
  2014-07-30 21:08:02

  ETDA ร่วมเวทีสัมมนา Turn Back Crime Public Awareness กับ INTERPOL Thailand

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนารณรงค์ให้ประชาชนหันหลังให้อาชญากรรม (Turn Back Crime Public Awareness) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานก

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด