2015-11-30 10:53:48

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ASIANSIL 5th Biennial Conference 2015

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) จัดการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Biennial Conference of the AsianSIL 2015) กับการเสวนาใน หัวข้อ “Privacy” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. เปิดงานเสวนาด้วยการนำเสนอเรื่อง แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (ค.ศ. 2014 – 2015) กล่าวเปิดงานและคำปราศรัยในหัวข้อเรื่อง “Privacy Challenges in Thailand"

 

จากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ Privacy : A Thinnest  Line between Privacy and  Cybersecurity, and Ideology of Eastern and Western World ดำเนินรายการโดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ร่วมเสวนาโดย

1. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, Professor, Department of Legal Studies, University of Bologna, and Chairperson of UNCITRAL Working Group IV

2. Dr. Laurie Lau, Chair of ASIA PACIFIC Association of Technology and Society

3. สฤณี อาชวานันทกุล ศาสตราจารย์วุฒิคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

     - เอกสารประกอบการบรรยายของ สุรางคณา วายุภาพ ผอ.สพธอ.
     - เอกสารประกอบการบรรยายของ Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
     - สรุปสาระสำคัญ ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

คลิปงานประชุม https://www.youtube.com/watch?v=uE9DAbe2TiE

 

 และต่อเนื่องในวันที่สองด้วย หัวข้อ “Internet Governance” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

 

 

กล่าวเปิดด้วยหัวข้อ The Future Stewardship of the World Internet: after the Transfer of IANA โดย Mr. Kuek Yu-Chuang, Vice President Stakeholder Engagement in ICANN Asia Pacific Hub

 

และ Internet Jurisdiction โดย Mr. Bertrand de la CHAPELLE, Director of the Internet & Jurisdiction Project, Former Director on the ICANN Board

 

พร้อมทั้งได้มีการเสวนาในหัวข้อ Internet Governance – Multi-stakeholder Bottom up Approach  ดำเนินรายการโดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ร่วมเสวนาโดย

1. Dr. Joan Barata, Annenberg School of Communications, University of Pennsylvania, USA
2. Mr. Bertrand de la CHAPELLE, Director of the Internet & Jurisdiction Project, Former Director on the ICANN Board
3. วรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ สพธอ.
4. Mr. Kuek Yu-Chuang, Vice President Stakeholder Engagement in ICANN Asia Pacific Hub

 

Description: D:\Users\pennapa\Downloads\CHK_7329.jpg

 

เอกสารดาวน์โหลด

     - เอกสารประกอบการบรรยายของ Mr. Kuek Yu-Chuang
     - สรุปสาระสำคัญ ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

คลิปงานประชุม https://www.youtube.com/watch?v=z7C6aojOr3Y

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด