2015-01-30 13:46:48

สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”

สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ภายใต้หัวข้อ

“ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10.00  น.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. โดย ICT Law Center จัดงาน Open Forum: หัวข้อ “ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย”  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 10 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ความเห็นชอบเมื่อไม่นานมานี้

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT นำโดยรองปลัดกระทรวง ICT (นางทรงพร โกมลสุรเดช) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และให้อธิบายภาพให้เห็นว่ากระทรวง ICT อยู่ระหว่างการปรับตัวเพื่อเป็นหลักในการรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy  ของคณะรัฐมนตรี ที่ต้องปรับการทำงานและวางแผนงานให้ประเทศไทยเดินหน้าเป็นดิจิทัลมากขึ้น  และเชิญชวนให้ผู้เข้าแสดงความเห็น ตั้งคำถาม แบ่งปันประสบการณ์ และสะท้อนมุมมองต่อชุดร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้อธิบายถึงที่มาของการจัดงาน Open Forum ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่อาจจะยังไปไม่ถึงภาคสังคมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอยู่ขณะนี้ เนื่องจากกฎหมายเองมีบางส่วนที่ยังไม่ตกผลึกและยังต้องมีการปรับปรุง  สพธอ. จึงลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้ในลักษณะการสนทนาแบบ Open Forum ที่เปิดให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่

นางสุรางคณาฯ ได้ให้ข้อมูลแสดงสถานภาพของประเทศไทยในปัจจุบันว่า ในวันนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสูงถึง 95 ล้านหมายเลข หากมองจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออีคอมเมิร์ซพบว่าตัวเลข e-Payment ปัจจุบันมีมากถึง 750 ล้านล้านบาท ซึ่งในปีนี้ สพธอ. กำลังเร่งสำรวจว่ามีมูลค่าของอีคอมเมิร์ซทั้งประเทศที่แท้จริงเท่าไหร่เพราะตัวเลขดังกล่าวได้รวมการโอนเงินรายใหญ่ ๆ ไว้ด้วย แต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะการดูแลระบบ Security ให้ปลอดภัย โดยได้มีการยกตัวอย่างการจัดลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลกแล้วประเทศไทยมีความเสี่ยงจัดอยู่ในลำดับ 3 และในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2013 ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 48 ซึ่งสูงกว่าฟิลิปปินส์ แต่ต่ำกว่าทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จากตัวอย่างสถิติที่กล่าวมานี้จึงเป็นข้อกังวลว่าประเทศไทยจะพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างไร  ในขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล จึงเป็นโจทย์ที่จะต้องหาคำตอบไปพร้อมกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัล

          ขณะนี้ มีหลายคำถามเกิดขึ้น เช่น ทำไมต้องพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม? การทำงานของภาครัฐเป็นเอกภาพแล้วหรือยัง? เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยมีคณะกรรมการหลายชุดในหลายด้าน แต่ก็ยังขาดการประสานงานข้ามหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อต้องการผลักดันงานในแต่ละด้าน ต่างก็ตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย  การทำงานจึงต้องดูทั้งในมิติการรับมือ และในเชิง promote รวมทั้ง การ reform กระทรวง ICT มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงฯ เพื่อรองรับ Digital Economy นอกจากนี้ยังมีประเด็นคำถามเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่ยังมีต้นทุนราคาที่สูงกว่าในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งต้องการการตัดสินใจว่าประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางใด หรือแม้กระทั่งกองทุนที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่หลายกองทุน แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ผลักดันพัฒนาประเทศเราเท่าที่ควร 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Open Forum : ICT Law Center under ETDA ฉบับสมบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ETDA คลายปมปัญหาซื้อขายออนไลน์ หวังดันกราฟอีคอมเมิร์ซไทยพุ่งทะยาน

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ICT Law Center ร่วมกับสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แห่ง ETDA เชิญพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาพูดคุยในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกความคิด วิธีรับมือกับปัญหาธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย สู่ความเป็นสังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย” ซึ่งเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่ต้องเผชิญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งวิธีการแก้ไขที่ผ่านมา

 • ETDA และ BSA ห่วงภัยซอฟต์แวร์เถื่อน ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 สพธอ. และ ThaiCERT ร่วมกับ BSA | The Software Alliance เปิดเวทีสนทนา “การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง วิธีง่าย ๆ สำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ห่วง! ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ซึ่งอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์เถื่อนสูงมาก แม้ตัวเลขการละเมิดจะลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 • ETDA ถกเข้ม! 4 แนวทางการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนตัว แค่ไหนถึงเป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดประเด็นเสวนา “ความยินยอมกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ยอมให้เก็บ ยอมให้ใช้ ยอมอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่จำยอม” วงเสวนาชี้ไทยยังไม่มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่จะออกมาควรให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคล

 • ETDA จับมือ MPA ชี้ภัยเว็บเถื่อน พบโฆษณาสื่อลามก การพนัน แซงเพื่อนบ้าน

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา(Motion Picture Association (THAILAND)) หรือ MPA เปิดหัวข้อเสวนา “High Risk Advertising and the Piracy Ecosystem: Its Impact on the Youth in the Digital Age ผลกระทบของการโฆษณา (ไม่ดี)บนอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนในยุคดิจิทัล”

 • ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center เปิดประเด็นเสวนา “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยน - หลังรับฟังเสียงสะท้อน...ใช่...หรือ...ไม่ใช่?” ภายหลังการเปิดเผยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา นำมาสู่การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

 • ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ถกประเด็น “ข้อมูลผู้ป่วย” ปิดอะไร? เปิดตอนไหน?

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center และ “เครือข่ายพลเมืองเน็ต” (Thai Netizen Network) ยกประเด็นเรื่องดูแลข้อมูลสุขภาพอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุด วงเสวนาลงความเห็น ข้อมูลทางการแพทย์มีความสำคัญสูงและมีความซับซ้อนต่างจากข้อมูลอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในทางตรงกันข้ามก็ต้องเปิดเพื่อให้แพทย์ทำงานได้ด้วย จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อยกเว้นที่เหมาะสม

 • ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ถ้า Critical Infrastructure บ้านเราถูกเจาะระบบ เราจะรับมือและเคลียร์ปัญหานี้ร่วมกันอย่างไร”

  การจัด Open Forum ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบ Critical Infrastructure ที่สำคัญของประเทศ เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า หรือระบบการชำระเงินของภาคธนาคาร ถึงความพร้อมในการดูแล Critical Infrastructure ให้มีความปลอดภัย ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้แสดงถึงความพร้อมในการจัดการและรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบให้บริการที่ตนดูแล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ภาคเอกชนเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้การดูแล Critical Infrastructure ของประเทศไทยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

 • ETDA เปิดบ้านถกประเด็น…คนไทยเห็น privacy สำคัญจริงหรือ? ในเมื่อยอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟเพียงแก้วเดียว!

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ICT Law Center เปิดบ้านพูดคุยในหัวข้อ “‘การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล’ เกือบ 17 ปีที่รอคอย ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและไม่เป็นภาระเกินไป…ในวันที่เราได้รับจดหมายโฆษณามากกว่าจดหมายจากคนรู้จัก…ในวันที่เรายอมแลกข้อมูลส่วนตัวกับกาแฟแก้วเดียวเสมอ”

 • [คลิปและเอกสารประกอบการสัมมนา] Open Forum : ICT Law Center under ETDA ร่วมปฏิรูปกฎหมาย ร่วมให้ความเห็น เพื่อเดินหน้าประเทศไทย

  [เอกสาร] | [คลิป 1/4] | [คลิป 2/4] | [คลิป 3/4] | [คลิป 4/4]

 • ภาพบรรยากาศบูธ ICT Law Center ในงาน “3 Years ETDA Enabling Digital Economy”

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เปิดเวที “3 Years ETDA Enabling Digital Economy” เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี แห่งการดำเนินงาน โดยในงานได้เชิญบุคคลสำคัญระดับประเทศ ผู้นำจากหน่วยงานและอ

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

  * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด