2016-12-21 12:32:22

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559

มาทำความรู้จักกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

  1. Info Graphic รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
  2. Info Graphic พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ใหม่ ไม่มี Single Gateway
  3. press release
  4. สรุปสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
  5. FAQ

หมายเหตุ: เอกสารข้างต้นเผยแพร่ก่อนที่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ. ดังกล่าวได้โดยคลิก ... พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ICT LAW CENTER
  1. ท่านมีความพึงพอใจกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือไม่
  2. ท่านพอใจการใช้บริการส่วนใดมากที่สุด