2015-06-25 10:51:57

“ปัจจัยสำคัญและโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล”

Open Forum : ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ
Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยหัวข้อ

“ปัจจัยสำคัญและโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล”

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

การแข่งขันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ และความน่าสนใจในการลงทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศ มาร่วมตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่การค้นหาคำตอบ

- เรามีความพร้อมด้าน Hard Infrastructure เพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพียงใด

- ทำอย่างไรที่จะเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การศึกษา การเพิ่มทักษะ การคิดนอกกรอบเพื่อสร้าง innovation ฯลฯ

- นโยบายหรือกฎหมายของไทยในปัจจุบันเพียงพอและพร้อมรองรับการแข่งขัน หรือมีช่องว่างใดที่ยังต้องดำเนินการอีกหรือไม่

 

ร่วมพูดคุยกับ

  1. Mr.Peter Fischbach              ประธานบริษัท ISM Technology Recruitment Ltd.
  2. รศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์               อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์       ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  4. Mr. Robert Fox                    ประธานกลุ่ม ICT Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT)

 

ดำเนินการโดย

คุณอุมาศิริ ทาร่อน                  รองผู้อำนวยการ Motion Picture Association Thailand (MPA)

 

         

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์​ Click Here

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด