2015-05-22 10:40:31

สร้าง creative writer ในยุค digital content : “ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด”

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

 

สร้าง  creative writer ในยุค digital content : 

“ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด”

 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

ร่วมรับฟังและอภิปรายแนวคิดเรื่องเสรีภาพในงานเขียน (Freedom of Speech) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่ ต่อยอดขุมทรัพย์ทางปัญญาในโลกของ Digital Content ที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น

 

09.30 - 10.00 น.                  ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

10.00 - 12.00 น.                  ล้อมวงคุย ในประเด็น สร้าง creative writer ในยุค digital content: “ใช้ Freedom of Speech อย่างไรในการเขียนให้ดี ไม่มีล่วงละเมิด”

  • เมื่อนักเขียนในโลกออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้งานเขียนถูกต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนักเขียนหน้าใหม่
  • งานเขียนในยุค Digital Content มีประเด็นใดที่ต้องดูแลหรือให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น
  • ทำอย่างไรให้งานเขียนของเรา สะท้อนความจริงในสังคม โดยไม่กระทบสิทธิผู้อื่น 

 

ร่วมพูดคุยกับ

  • ร.ศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์              คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  • คุณผ่องศรี ลือพร้อมชัย             ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
  • คุณอังสนา ทรัพย์สิน                บรรณาธิการหนังสือ พอกเก็ตบุค อีบุค โค้ชนักเขียนหน้าใหม่อีบุค  

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

 

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด