2015-05-07 13:21:52

“ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด” แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015

Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA
เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ

ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด :
แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ อาคารบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

 

ร่วมรับฟังแนวคิดและมุมมองจากการเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศประจำปี “RSA Conference 2015” เพื่อ update ข้อมูลในแวดวง cybersecurity ระดับอินเตอร์และเพื่อการปรับใช้ในชีวิตยุคดิจิทัล

 

  • ชีวิตในยุค Internet of Things จะยุ่งยากกว่าโลกในอดีตหรือไม่? ผู้คนต้องปรับตัวอย่างไรให้พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่ cyber จะเข้าไปเกี่ยวข้องและกลายเป็นวิถีของทุกสิ่งอย่าง?
  • จริงหรือไม่ ที่ต้องมีการบริหารจัดการ Cybersecurity ที่ดี เพื่อสามารถใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างอยู่รอดและปลอดภัย?
  • ทิศทางของสังคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก Internet of Things?

 

13.30 - 14.00 น.                  ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ

14.00 - 16.00 น.                  ล้อมวงคุย หัวข้อ “ในโลก Internet of Things ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปทางไหน จึงจะอยู่รอด: แนวคิดและมุมมองจากงาน RSA Conference 2015

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

  • ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์               รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต                ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ดร. สรนันท์ จิวะสุรัตน์             ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและวิจัย
  • คุณ สันทศน์  สุริยันต์              ผู้อำนวยการ สำนักมั่นคงปลอดภัย

 

ดำเนินรายการโดย

  • พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here

หรือติดต่อสำรองที่นั่งที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ [email protected]

www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th

+++ พิเศษ +++ รอบเช้า "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นกฎหมายกลางจะมีผลกระทบกับกฎหมายที่ใช้บังคับไปแล้วอย่างไรบ้าง" ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ : แต่งกายตามสบาย (Casual), กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

แผนที่

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด