หลักสูตร Digital Law and Security

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง (Top and Middle Executive level)

รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง (Top and Middle Executive level)

  • รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่  3, 10, 17, 24 มิถุนายน 2560
  • รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2560

 

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  (Primary Executive and Practitioner level)

รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Primary Executive and Practitioner level)

  • รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่  3, 10, 17, 24 มิถุนายน 2560
  • รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 กรกฎาคม, 5 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดอบรม  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน (Hotel Grand Mercure Bangkok Fortune)

 

สามารถยื่นสมัคร          รุ่นที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้   จนถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

        รุ่นที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้   จนถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

 

ประกาศรายชื่อ            รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

        รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  

                                รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

                             Update : กำหนดการ

 

        รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

        รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง  

                                รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

                             Update : กำหนดการ

 

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

 สอบถามรายละเอียดที่ งานวิจัยและระดมทุน   02-6132109, 02-6132165

 


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ICT LAW CENTER  ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล ของ สพธอ.

    * ท่านมีความพึงพอใจในช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ที่ สพธอ. จัดเตรียมไว้ มากน้อยเพียงใด